contact
Drukkerij Brummelkamp

Milieu

Zorg voor het milieu is een maatschappelijke 'must' om onze omgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Drukkerij Brummelkamp is zich ervan bewust dat haar bedrijfsactiviteiten risico's voor het milieu met zich meebrengen. Wij streven er naar 'schoon' drukwerk te vervaardigen en zullen ons daartoe dan ook inspannen. Drukkerij Brummelkamp heeft dit gerealiseerd door het opzetten, invoeren en handhaven van een intern milieuzorgsysteem dat voldoet aan de auditcriteria van de Stichting Interne MilieuZorg. Om aan derden te kunnen tonen dat wij over een goed werkend milieuzorgsysteem beschikken, hebben wij ons laten auditeren door de Stichting Certificatie Grafimedia en mogen wij ons houder van het 'Grafisch Milieuzorg Certificaat' noemen.

ISO14001