contact
Drukkerij Brummelkamp

Partners

SpringerUit drukwerk
’We zijn allemaal verantwoordelijk voor het welbevinden
van mensen die zich niet alleen kunnen redden’. 

Dit is de leidende gedachte in het sociaal-maatschappelijk ondernemen van dit bedrijf.
SpringerUit is een onderneming  die voor werkzaamheden rond het drukproces gebruik maakt

van de diensten van gemiddeld zo’n tien mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking.

Wij laten graag waar mogelijk onderdelen van producten bij SpringerUit vervaardigen.

  

Zonder Boter Vormgevers

Vormgevers met plezier in het werk dat ze doen en met de mensen met wie ze dat doen.

 

Beeldspraak

Voor webgerelateerde projecten.